Voor het uitvoeren van graaf- en grondwerkzaamheden bij het aanleggen van kabels, buizen, groenvoorzieningen, het aanleggen van glasvezelnetwerken, huisaansluitingen, rioolbuizen en sleuven, het plaatsen van bijvoorbeeld lantaarnpalen, straatkolken etc. Het meten en uitzetten van grondoppervlaktes d.m.v. lasers.

Om het werk zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen wordt er door de grondwerker en de kraanmachinist altijd intensief samen gewerkt.


Tevens geeft de grondwerker vooral aanwijzingen en assistentie bij graafwerkwerkzaamheden waar voorzichtigheid is geboden i.v.m. de kabels en buizen e.d. die in de grond liggen.


Aim@Atsma When Solutions Are Necessary